کابل های فشار متوسط

N2XSY,NA2XSY,N2XSEY,NA2XSEY کابل های فشار متوسط برای توزیع انرژی الکتریکی تکفاز و یا سه فاز در سیستم هایی با ولتاژ نامی ۶ تا ۳۰ کیلوولت و در پست های خطوط توزیع مورد استفاده قرار می گیرند. از این کابل ها همچنین در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شود.
ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :
U0/U(Um)=3. 6/6(7. 2) – 6/10(12) – 8.7/15(17. 5) – 12/20(24) – 18/30(36)KV در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد
U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :
U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است .
U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .
Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .
جزئیات ساختمان کابل
– سطح مقطع هادی : تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
-تعداد رشته : تک رشته یا سه رشته
-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود/ قلع اندود و یا آلومینیوم
-نوع هادی : گرد فشرده شده
– اسکرین هادی : مواد نیمه هادی
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE )
– اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی ضد آب
– حفاظ فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی
– پر کننده (فیلر) : PVC و یا PE برای کابل های سه رشته
-روکش نهایی : PVC یا PE
سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول
– مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath)
– کم دود (Low smoke and fume (LSF))
– هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))
– ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)
-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof) استاندارد ها
IEC60502-2,ISIRI3569-2
N2XSYRY , N2XSYBY , N2XSEYRY , N2XSEYBY , NA2XSYRY , NA2XSYBY , NA2XSEYRY , NA2XSEYBY
کابل های فشار متوسط برای توزیع انرژی الکتریکی تکفاز و یا سه فاز در سیستم هایی با ولتاژ نامی ۶ تا ۳۰ کیلوولت و در پست های خطوط توزیع مورد استفاده قرار می گیرند. از این کابل ها همچنین در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شود.
ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :
زره آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.
U0/U(Um)=3. 6/6(7. 2) – 6/10(12) – 8.7/15(17. 5) – 12/20(24) – 18/30(36)KV در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد
U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :
U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است .
U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .
Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .
جزئیات ساختمان کابل
– سطح مقطع هادی : تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
-تعداد رشته : تک رشته یا سه رشته
-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود/ قلع اندود و یا آلومینیوم
-نوع هادی : گرد فشرده شده
– اسکرین هادی : مواد نیمه هادی
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE )
– اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی ضد آب
– حفاظ فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی
– پر کننده (فیلر) : PVC و یا PE برای کابل های سه رشته
-روکش نهایی : PVC یا PE زره ( آرمور) :
کابل های تک رشته : سیم یا نوار آلومینیومی
کابل های سه رشته : سیم یا نوار فولادی گالوانیزه شده
سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول
– مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath)
– کم دود (Low smoke and fume (LSF))
– هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))
– ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)
-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof) استاندارد ها:
IEC60502-2,ISIRI3569-2
کابلهای فشار متوسط – سربدار وزره دار
N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , N2XSEKYRY , N2XSEKYBY , NA2XSYKYRY , NA2XSYKYBY , NA2XSEKYRY , NA2XSEKYBY کابل های فشار متوسط برای توزیع انرژی الکتریکی تکفاز و یا سه فاز در سیستم هایی با ولتاژ نامی ۶ تا ۳۰ کیلوولت و در پست های خطوط توزیع مورد استفاده قرار می گیرند. از این کابل ها همچنین در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شود.
ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :
زره آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.
غلاف سربی می در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.
U0/U(Um)=3. 6/6(7. 2) – 6/10(12) – 8.7/15(17. 5) – 12/20(24) –
18/30(36)KV در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :
U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است .
U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .
Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .
جزئیات ساختمان کابل
– سطح مقطع هادی : تا ۶۳۰ میلیمتر مربع
-تعداد رشته : تک رشته یا سه رشته
-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود/ قلع اندود و یا آلومینیوم
-نوع هادی : گرد فشرده شده
– اسکرین هادی : مواد نیمه هادی
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE )
– اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی ضد آب
– حفاظ فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی
– پر کننده (فیلر) : PVC و یا PE برای کابل های سه رشته
-روکش نهایی : PVC یا PE زره ( آرمور) : کابل های تک رشته : سیم یا نوار آلومینیومی کابل های سه رشته : سیم یا نوار فولادی گالوانیزه شده
– غلاف فلزی : روکش سرب
سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول
– مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath)
– کم دود (Low smoke and fume (LSF))
– هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))
– ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)
-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof) استاندارد ها
IEC60502-2,ISIRI3569-2

5/5 (1 Review)