کابل های فشار قوی


کابلهای فشارقوی معمولی
N2XSY , NA2XSY
کابل های فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی در سیستم هایی با ولتاژ نامی بالاتر از ۳۰ کیلوولت از نیروگاه ها به شبکه مرکزی
و یا شبکه های توزیع اولیه کاربرد دارند و بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شوند. ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :
U0/U(Um)=26/45 to 47(52)KV – 36/60 to 69(72.5)KV – 64/110 to 115(123)KV – 76/132 to 138(145)KV – 87/150 to 161(170)KV. در تخصیص
ولتاژ کابل ها نماد
U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :
U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی.
U : ولتاژ اسمی میان هادی ها.
Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ).
جزئیات ساختمان کابل
– سطح مقطع هادی : تا ۱۶۰۰ میلیمتر مربع
-تعداد رشته : یک
-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا آلومینیوم
-نوع هادی : گرد فشرده بصورت استرند یا میلیکن
– اسکرین هادی : مواد نیمه هادی
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE )
– اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی ضد آب
– حفاظ فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی
-روکش نهایی : PVC یا PE
سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول
– مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath )
– کم دود (Low smoke and fume (LSF))
– هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))
– ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)
-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)
استاندارد: IEC60840

کابلهای فشارقوی زره دار
N2XSYRY , N2XSYBY , NA2XSYRY , NA2XSYBY
کابل های فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی در سیستم هایی با ولتاژ نامی بالاتر از ۳۰ کیلوولت از نیروگاه ها به شبکه مرکزی
و یا شبکه های توزیع اولیه کاربرد دارند و بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شوند.
زره کابل می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.
ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :
U0/U(Um)=26/45 to 47(52)KV – 36/60 to 69(72.5)KV – 64/110 to 115(123)KV – 76/132 to 138(145)KV – 87/150 to 161(170)KV. در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد
U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :
U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی.
U: ولتاژ اسمی میان هادی ها.
Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ).
جزئیات ساختمان کابل

کابلهای فشارقوی سربدار و زره دار
N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , NA2XSYKYRY , NA2XSYKYBY
کابل های فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی در سیستم هایی با ولتاژ نامی بالاتر از ۳۰ کیلوولت از نیروگاه ها به شبکه مرکزی و یا شبکه های توزیع اولیه کاربرد دارند و بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شوند. زره کابل می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.
نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.
ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :
U0/U(Um)=26/45 to 47(52)KV – 36/60 to 69(72.5)KV – 64/110 to 115(123)KV – 76/132 to 138(145)KV – 87/150 to 161(170)KV. در تخصیص ولتاژ کابل ها نماد
U0/U(Um) با پارامتر های U0 و U و (Um) نمایانگر :
U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی.
U: ولتاژ اسمی میان هادی ها.
Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ).
جزئیات ساختمان کابل
– سطح مقطع هادی : تا ۱۶۰۰ میلیمتر مربع
-تعداد رشته : یک
-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود و یا آلومینیوم
-نوع هادی : گرد فشرده بصورت استرند یا میلیکن
– اسکرین هادی : مواد نیمه هادی
– عایق : پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE )
– اسکرین عایق : مواد نیمه هادی + نوار نیمه هادی ضد آب
– حفاظ فلزی : سیم مسی ، نوار مسی و یا ترکیبی از سیم و نوار مسی
– روکش داخلی : PVC و یا PE
– غلاف فلزی : روکش سرب -غلاف جدا کننده : PVC یا PE زره ( آرمور ) : سیم یا نوار آلومینیومی
-روکش نهایی : PVC یا PE
سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول – مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath )
– کم دود (Low smoke and fume (LSF))
– هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))
– ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)
-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)
استاندارد: IEC60840

0/5 (0 Reviews)