کابل های شبکه

طبقه بندی کابل های شبکه CAT8 , CAT7, CAT6, CAT5e, CAT5
در مدلهای : UTP, FTP, STP, SFTP

09122238520

0/5 (0 Reviews)