پروفی باس

Profibus یک استاندارد ارتباطی در اتوماسیون صنعتی است که برای فرآیندهای اتوماسیون دیجیتال و آنالوگ ( Factory Automation و Process Automation ) مورد استفاده قرار میگیرد. لغت Profibus از سرواژه های عبارت Process Field Bus ساخته شده است.این روش ارتباطی، ارزان قیمت، همه کاره و تطبیق پذیر است و البته روشی پایدار محسوب میشود. پروفیباس بر مبنای تکنولوژی ارتباط سریال RS-485 طراحی شده است و این روز ها تقریبا همه چیز را می توان به شبکه پروفیباس متصل کرد مثل انواع PLC ها ،HMI/SCADA ، سنسور ها، درایو ها، سروو ها و حتی تجهیزات HART نیز قادر به اتصال به شبکه پروفی باس هستند.
دلیل اصلی استقبال از روش ارتباط Profibus در صنایع مختلف، کاهش قابل توجه حجم وایرینگ برای اتصال انواع تجهیزات فیلد به سیستم کنترل بوده است. بگذارید طور دیگری مساله را بیان کنیم. فرض میکنیم که شما یک PLC و تعدادی سیگنال آنالوگ و دیجیتال از نوع ورودی/خروجی در محیط کارخانه دارید. اکنون دو روش برای ارتباط اینها به یکدیگر خواهید داشت پارلل و سریال. ارائه دهنده کابل پروفی باس با ساختار :
6XV1830-OEH10
O2YSY(ST)CY 1x2xAWG24
Datasheet
PROFIBUS PA
O2YS(ST+CE)HSWAH
Datasheet
PROFIBUS DP
FB-02YS(St+C)YSWAY-fl
Datasheet

0/5 (0 Reviews)